Νομοθεσία

Η Ελληνική Νομοθεσία, όπως και η νομοθεσία πλείστων όσων χωρών, απαγορεύει την ελεύθερη κατασκήνωση γενικά και όχι μόνο των αυτοκινουμένων. Για τα αυτοκινούμενα, ως ελεύθερη κατασκήνωση νοείται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τέντας .

Η στάθμευση των αυτοκινουμένων επιτρέπεται παντού όπου επιτρέπεται η στάθμευση για Ι.Χ. οχήματα, δηλ. όπου δεν υπάρχει σχετική απαγορευτική πινακίδα. Με άλλα λόγια το αυτοκινούμενο μπορεί να σταθμεύει στους κοινόχρηστους χώρους ακολουθώντας τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. και τις υποδείξεις των ενδεικτικών πινακίδων όπως όλα τα Ι.Χ. οχήματα.

Το αυτοκινούμενο είναι Ι.Χ. όχημα όπως προκύπτει από την υπ΄αριθ. 29949/1841 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τΒ 21/12-9-2009) προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα εντάσσονται στην κατηγορία Μ, είναι δηλαδή αυτοκίνητα όπως όλα τα υπόλοιπα επιβατηγά οχήματα, και έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτά.

Η νομοθεσία, και συγκεκριμένα η παράγραφος 18 του άρθρου 7 του Νόμου 4276 του 2014 τροποποιείται και αντικαθίσταται από την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Νόμου 4403/7-7-2016 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 125, τεύχος Α, 7/7/16. Αυτός ο νόμος απαγορεύει την εγκατάσταση αυτοκινουμένων, σκηνών, ρυμουλκουμένων και ημι-ρυμουλκουμένων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Ως κοινόχρηστοι χώροι νοούνται οι πλατείες, τα πάρκα κλπ. αλλά όχι οι δρόμοι. Απαγορεύεται επίσης βάσει αυτής της νομοθεσίας “η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου (όχι αυτοκινούμενου) από καταστηματάρχες ή ιδιώτες” . Η παράβαση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή με επιβολή προστίμου 300 ευρώ ανά άτομο ή ανά όχημα.

Επίσης το Άρθρο 34 παράγραφος 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει ότι “στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 3,5 τόνους, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 συνεχείς ώρες”. Από την απλή ανάγνωση προκύπτει ότι ο ΚΟΚ δεν απαγορεύει την στάθμευση αυτοκινουμένων σε ”κατοικημένες περιοχές”.

Συμπερασματικά, η ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι ο νόμος 4403/7-7-2016 άρθρο 31 παράγραφος 5 δεν αλλάζει το καθεστώς στάθμευσης των αυτοκινουμένων τα οποία μπορούν να παρκάρουν όπου και όπως όλα τα ΙΧ επιβατικά οχήματα.   

Ο Νόμος απαγορεύει ρητά την “εγκατάσταση” αυτοκινουμένων και όχι την απλή προσωρινή στάθμευσή τους.

Κατεβάστε από εδώ τα σχετικά έγγραφα

Back to top