Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινουμένων Τροχόσπιτων είναι:

Πρόεδρος: Μιχαηλίδου Ελισάβετ

Αντιπρόεδρος: Σάλτα Γεωργία

Γ. Γραμματέας: Ρεντίφη Φόνη

Ταμίας: Τούκα Αλαξάνδρα

Έφορος: Κάρλου Γεωργία

Μέλος: Παντέλου Δήμητρα

Μέλος: Κοζώνη Βίλλυ

Back to top