Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινουμένων Τροχόσπιτων είναι: 

Πρόεδρος:            Γεώργιος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος:       Δημήτριος ΓΑΛΑΝΗΣ

Γεν. Γραμματέας:  Δημήτριος ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ταμίας:                Θεόδωρος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Έφορος:              Ευάγγελος ΣΚΑΛΤΣΑΣ

Μέλος:                 Ευστράτιος ΤΡΑΓΑΚΗΣ 

Μέλος:                 Αθανάσιος ΠΟΛΥΖΟΣ

Back to top