Η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων, δημιουργήθηκε μέσα από φίλους του αυτοκινούμενου με σκοπό:

  • Τη διάδοση του τρόπου ζωής με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, ως μέσο για ταξίδια, αναψυχή και διαβίωση κοντά στη φύση.
  • Την οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών και η ενημέρωσή τους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Την προώθηση, ανάδειξη και επίλυση ζητημάτων, που προκύπτουν για το αυτοκινούμενο σαν νέα παρουσία στην Ελληνική Επικράτεια.
  • Τη καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και παρεμβάσεις σε οικολογικά θέματα.
Back to top